Xuất bản thông tin

null Triển khai thực hiện Kế hoạch số 240/KH-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp

Chi tiết bài viết Tin tức

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 240/KH-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp

 Chiều ngày 05/11/2020, tại Phòng họp trực tuyến Sở Thông tin và Truyền thông, Phó Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông Nguyễn Lâm Thanh Thủy đã chủ trì hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Kế hoạch số 240/KH-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc cải tạo, chỉnh trang, làm gọn mạng cáp ngoại vi viễn thông đồng bộ với các hạ tầng liên quan trên địa bàn tỉnh.

   


      Đến dự hội nghị tại Phòng họp trực tuyến Sở Thông tin và Truyền thông còn có đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp gồm: Công ty Điện lực Đồng Tháp, các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp. Tại Phòng họp trực tuyến UBND các huyện, thành phố có đại diện lãnh đạo UBND cấp huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Quản lý đô thị (hoặc Phòng Kinh tế Hạ tầng), Điện lực huyện, các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp trên địa bàn huyện.
      Tại hội nghị các địa phương, doanh nghiệp được Sở Thông tin và Truyền thông triển khai nội dung cụ thể về kế hoạch cải tạo, chỉnh trang, làm gọn mạng cáp ngoại vi viễn thông đồng bộ với các hạ tầng liên quan trên địa bàn tỉnh, Dự thảo Kế hoạch phát triển hạ tầng viễn thông giai đoạn 2021-2025, đồng thời chia sẽ kinh nghiệm triển khai thí điểm cải tạo, chỉnh trang, làm gọn mạng cáp ngoại vi viễn thông đồng bộ với các hạ tầng liên quan tuyến đường Nguyễn Huệ thuộc thành phố Cao Lãnh (Đoạn từ Cổng chào Khu 500 căn đến Cầu Đúc). Các địa phương, doanh nghiệp cũng đề xuất, góp ý thêm những nội dung thiết thực để công tác phối hợp triển khai thực hiện kế hoạch cải tạo, chỉnh trang, làm gọn mạng cáp ngoại vi viễn thông đồng bộ với các hạ tầng liên quan trên địa bàn tỉnh và Kế hoạch phát triển hạ tầng viễn thông giai đoạn 2021-2025 được thuận lợi, đạt hiệu quả cao.

DDT