Xuất bản thông tin

null Hội nghị sinh hoạt chính trị, tư tưởng nội dung tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội nghị sinh hoạt chính trị, tư tưởng nội dung tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

         Sáng ngày 17/5/2023, Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức cho toàn thể đảng viên, công chức, viên chức tham dự Hội nghị sinh hoạt chính trị, tư tưởng nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hội nghị do Tỉnh ủy tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại điểm cầu của tỉnh và trực tuyến đến các điểm cầu của cấp huyện, xã và các ngành, đơn vị trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Tỉnh.

          Hội nghị đã được nghe Thượng tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương báo cáo nội dung cốt lõi của tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

                     

 

          Buổi chiều cùng ngày, Đảng ủy Sở tổ chức cho đảng viên, công chức, viên chức thảo luận những nội dung cốt lõi của Tác phẩm, bám sát các nội dung gợi ý thảo luận của đồng chí Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ. Có trên 50% đảng viên, công chức, viên chức tham gia ý kiến, thảo luận về nội dung tác phẩm.

                           NTT